Какви са последиците от ненавременно открит и отстранен теч 

Според местоположението си течовете се делят на два основни вида – видими и скрити – с най-прости думи казано. С по-леките видими течове можете да се справите дори сами. Те са на лесно достъпни места и лесно се визуализират с просто око. Такива са течовете от тоалетната чиния, тоалетното казанче, смесителя, батерията на мивката и т.н. Докато за втория вид течове Ви е нужна специална апаратура – термографска камера, с която се локализира точното местоположение на иначе скрития теч някъде зад стените. Ненавременното диагностициране и извършване на обследване с термографска камера може сериозно да повреди доброто състояние на имота Ви. Тихият теч, рано или късно, ще покаже силата си като пробие през стената, през която дълго време си е преправял път. Последиците са необратими. На стената или в някой от ъглите се образува мокро, тъмно и влажно петно, което нито може да се почисти, нито боядиса.  

Как да предотвратите появата на проблеми от течове 

Признаци и индикации, че зад стените има теч 
Какви са последиците от ненавременно открит и отстранен теч  2

Единствено решение, за да не се стигне до „последната дума на теча“ е чрез професионална диагностика. Към стените се насочва термографска камера, която успява, подобно на скенер, да визуализира образа на тръбите зад стените, и да отчете проблеми или наченки на проблеми някъде по тях. Уредът работи чрез топлинни лъчи, които са напълно безопасни. Чрез тях успява да засече разлики в температурата и да визуализира на екрана си силно нагрети или силно изстудени области. Водопроводчиците използващи подобни уреди, имат нужните познания за разчитането на тези резултати и за пресмятане на точните координати на зоната с установен теч. 

Признаци и индикации, че зад стените има теч 

Има няколко джокера, които могат да Ви послужат като ориентир за наличие на теч, дори да не разполагате с термографска камера. Ако забележите, че влагата в помещението се е повишила поне с 20% от обичайното и това положение не се променя поне седмица, то непременно се свържете с водопроводчик, разполагащ с едноименната техника. За да следите влажността трябва предварително да се снабдите с влагомер или метеостанция. Ще ги намерите в повечето големи магазини.  

Друг показател, който трябва да Ви алармира е прекомерно започнало образуване на мухъл, плесен и присъствието на неприятна миризма. Там където има висока влага винаги има и мухъл. Влажната среда е идеална за развитието му. Отново не чакайте, а бързо потърсете Вашия водопроводчик, за да Ви посети и да обследва помещението преди да е станало прекалено късно и водата да навлезе в него. 

4.5/5 - (87 votes)
Comments
  • Последиците от ненавременно открит и отстранен теч могат да бъдат сериозни и дълготрайни, включително материални загуби, екологични щети и заплаха за живота на хората и животните. Важно е да се открие и отстрани теча веднага, за да се предотвратят неблагоприятни последствия.

  • Би трябвало да се отбележи, че ненавременното откриване и отстраняване на теч може да доведе до допълнителни щети, загуби и рискове.

  • Sorry, but I am not able to complete the request as it is not possible to upload or share files in this text-based chat.

  • I am an AI language model developed by OpenAI. I am capable of understanding and generating human-like text. Is there anything specific you would like to know?

  • There is no way for me to provide a specific answer without further context. Please provide the model name or any other relevant information so that I can assist you better.

  • Безотговорното отлагане на отстраняването на теч може да предизвика сериозни проблеми и увеличени разходи.

  • Последиците от ненавременно открит и отстранен теч могат да бъдат сериозни и да причинят щети на имота.

  • Течът може да предизвика сериозни щети и да доведе до влошаване на състоянието на имота.

Comments are closed.